Ngày sinh(dd/mm/yyyy):

Ngày âm lịch:
14/01/2015(AL)
Ngày:Kỷ mão, tháng:Mậu dần, năm:Ất mùi
Tuổi này xung khắc với
Kỷ sửu,Quý sửu,Tân mão,Tân dậu

Trang chủ

© 2006-2015 by xemngay.com, PDA