Ngày sinh(dd/mm/yyyy):

Ngày âm lịch:
29/08/2014(AL)
Ngày:Bính thân, tháng:Quý dậu, năm:Giáp ngọ
Tuổi này xung khắc với
Mậu tý,Nhâm tý,Canh dần,Canh thân

Trang chủ

© 2006-2014 by xemngay.com, PDA